Castellano Valencià

Òbriga el seu comerç a torrent y descubra todas las ventajas que le puede ofrecer

Eixos comercials

En el municipi de Torrent es poden identificar clarament cinc zones/eixos comercials, esta distinció s'ha realitzat tenint en compte el desenvolupament de l'activitat comercial, fluxos, de vianants, presència d'equipaments d'atracció, etc.

Les principals locomotores comercials del municipi de Torrent (mercats municipals, mercats ambulants, Centre Comercial les Ameriques i els distints comerços de lliure servici) han sigut les artífexs de la formació d'estos eixos o zones comercials.

Les cinc zones comercials són:

Centre Històric:

El centre històric de Torrent mostra un gran dinamisme econòmic i comercial.

Esta zona comprén els carrers Gómez Ferrer, José Iturbi, Baviera, Cervantes i Sant Cristòfol i les places Major i Colom, entre altres.

Presència d'equipaments dinamitzadors: Mercat Municipal central i mercat ambulant dels divendres.

El desenvolupament d'infraestructures (Metro València) ha incrementat les visites procedents de poblacions pròximes.

Avinguda Al Vedat:

Este eix comercial és un dels principals eixos articuladors de Torrent, compta amb la majoria de franquícies i cadenes sucursalistes del municipi.

Concentració important d'activitats comercials detallistes.

Este eix comercial es complementa amb un variat palmito de servicis, com a entitats financeres, centres de formació, organisme oficials, pàrquing públic, etc. que fa que el resident del municipi es desplace a esta zona.

Pare Méndez:

Esta zona està integrada pel carrer Pare Méndez i les perpendiculars que confluïxen a ella des de l'avinguda País València.

Es tracta d'una zona comercial on es combina el comerç i l'oci. Este últim contribuïx a donar vitalitat a Torrent.

Constitució-Germanies:

És una de les zones més extenses de la ciutat compresa entre Camí Vaig riureal i l'avinguda Al Vedat.

En esta zona es troba el Mercat Municipal Sant Gregori i acull tots els dissabtes el mercat ambulant.

És la zona comercial més extensa.

Altres zones comercials:

El conjunt format pels carrers València/Picanya/Camí Vaig riureal també compta amb un gran nombre d'establiments comercials detallistes, la qual cosa ho convertix en un eix comercial important en el municipi.

Esta elevada dotació comercial es deu a la gran longitud de la vies amb què compta el municipi. Totes elles estan sotmesa a una gran intensitat de trànsit rodat, ja que, Torrent és una ciutat que acull una gran afluència de pobles pròxims, tant per la seua proximitat com a qualitat i diversitat que oferix.