Castellano Valencià

Òbriga el seu comerç a torrent y descubra todas las ventajas que le puede ofrecer

Tràmits d'obertura

Les recents modificacions normatives en la regulació de les obertures de comerços han simplificat notablement el procediment i requisits per a la posada en marxa del seu negoci.

Visite http://www.portaldelcomerciante.com/miafic/index.php per a la descarga dels impresos de soli.licitud per: llicèncias d´obres, d´obertura, canvis de titularitat, informes urbanístics....

Per a qualsevol dubte relacionat amb la promoció, assessorament, tràmits de constitució, formes jurídiques, ajudes o subvencions,  pot posar-se en contacte amb l'AFIC presencialment en la Cl. València, núm. 42 de Torrent, per telèfon: 96.111.18.68 o email: ideatenvios@torrent.es i també visitar el següent enllaç d´informació: https://torrent.portaldelcomerciante.com/