Castellano Valencià

Òbriga el seu comerç a torrent y descubra todas las ventajas que le puede ofrecer

Raons per a invertir

 

 

 PER QUÈ INVERTIR EN TORRENT?

Torrent és una ciutat oberta i atractiva a la inversió que oferix suport i incentius als empresaris. Els principals motius que la convertixen en una ciutat en què invertir són:

1. BENEFICIS FISCALS

Bonificacions de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) per a empreses que complisquen algun dels requisits següents:

 • La creació de cooperatives i societats agràries de transformació.
 • L'inici d'activitat professional.
 • L'inici d'activitat empresarial.
 • La creació d'ocupació.
 • El respecte al medi ambient.

2. AJUDES A LA CONTRACTACIÓ

Suport i incentius a la contractació de personal, com ara:

 • Ajudes econòmiques:

                                  - Contractació de persones desocupades del municipi.

                                  - Pràctiques no laborals per a jóvens acabats de titular.

 • Assessorament gratuït:

                                    - Sol·licitud d'ajudes a la contractació a altres administracions públiques.

                                    - Tipus de contractes i bonificacions disponibles.

3. FINANÇAMENT A EMPRESES

IDEA'T ha establit convenis amb diverses entitats financeres per a facilitar l'accés de finançament a empreses:

 • Línia d'ajudes en forma de bonificació de tipus d'interés d'operacions de préstecs formalitzats per empreses instal·lades en Torrent o que realitzen inversions en la ciutat.
 • Finançament a la mesura de l'empresa. Préstecs articulats en diferents modalitats com microcrèdits, i finançament a emprenedors.

 4. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

L'Ajuntament de Torrent ha implantat l'Administració electrònica en el municipi.

Algunes de les actuacions més rellevants ja implantades en matèria d'Administració electrònica són:

 • Oficina Virtual Tributària de Torrent.
 • Gestió electrònica de permisos i llicències.
 • Oficina integral d'atenció ciutadana en el TDIC (Torrent Departament d'Informació Ciutadana) .
 • Interconnexió d'edificis municipals.
 • Carpeta ciutadana amb el 90% dels tràmits online.

5. SUPORT INSTITUCIONAL

Torrent compta amb una excel·lent relació i suport d'altres institucions públiques, tant autonòmiques com nacionals i internacionals, fent de canal de transmissió entre estes i les empreses.

L'Ajuntament de Torrent acosta al territori tots aquells programes impusados per les diferents Administracions públiques i té subscrits convenis de col·laboració amb les distintes Universitats de València (Universitat Politècnica, Universitat de València, Universitat Catòlica, i Ciutat Politècnica de la Innovació) , així com amb entitats financeres.

L'Ajuntament de Torren aposta per la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern com a eixos fonamentals de la seua acció política, i compta amb el reconeixement de l'Organització No Governamental Transparència Internacional Espanya, que va atorgar en 2012 a l'Ajuntament la màxima qualificació entre els grans Ajuntaments a nivell nacional.

6. DISPONIBILITAT DE SÒL

Disponibilitat de sòl públic i privat industrial i terciari per al desenrotllament d'activitat econòmica y/o implantació de noves empreses o empreses consolidades.

Les empreses que s'instal·len en sòl industrial públic tindran un contracte per a desenrotllar la seua activitat durant 50 anys prorrogables amb condicions de pagament avantatjoses.

7. EXCEL·LENTS COMUNICACIONS

La ciutat de Torrent es troba a 10 minutis de l'aeroport i a 15 minuts de l'estació d'Alta Velocitat i del port de València respectivament.

8. ÀMPLIA XARXA DE SERVICIS

La capital de la comarca disposa de la presència d'altres administracions que facilita les principals gestions a les empreses:

 • Oficina de Tresoreria de Seguretat Social.
 • Oficina d'Agència Tributària.
 • Oficina SEPE (Servici Públic d'Ocupació Estatal).
 • Oficina SERVEF (Servici Valencià d'Ocupació i Formació).

Així com espais per a l'exercici d'activitats i esdeveniments empresarials:

 • Viver d'empreses de Cambra de València.
 • L'Auditori de Torrent.
 • Salons d'actes de propietat municipal per a celebració d'activitats.
 • Complexos esportius. Club de Gerents.

9. ACCÉS AL CAPITAL HUMÀ

Torrent té una llarga tradició industrial i gran part del capital humà que residix en Torrent va ser atret per la ràpida industrialització i posterior terciarització viscuda pel municipi de Torrent a partir dels anys 60.

Torrent compta amb un extens capital humà amb experiència en el sector industrial i servicis i amb facilitat per a treballar y/o viure en Torrent.

IDEA'T

L'Ajuntament de Torrent va crear la societat IDEA'T (Inovació i Desenvolupament Económic Actiu de Torrent, S.A.U.) amb l'objecte d'aconseguir l'eficiència en l'acció municipal a través d'iniciatives i activitats tendents a impulsar l'economia i l'ocupació en el municipi de Torrent.

IDEA'T impulsa l'economia i l'ocupació en Torrent:

 • Potenciant el desenrotllament de les empreses.
 • Fomentant la implantació de noves empreses.
 • Promocionant el comerç local.
 • Recolzant les iniciatives dels emprenedors.
 • Assessorant en projectes, ajudes i subvencions.
 • Promovent la generació d'ocupació de qualitat.
 • Formant les persones en competències profecionales.

1. SERVICIS A LES EMPRESES

 • Gestió d'ofertes d'ocupació i preselecció de personal.
 • Assessorament per a la tramitació d'ajudes i subvencions públiques.
 • Organització d'accions formatives per al desenrotllament del capital humà.
 • Convenis amb entitats bancàries per al finançament de projectes empresarials.
 • Acords amb organitzacions empresarials per a enfortir la relació publicoprivada.

2. SERVICIS ALS EMPRENEDORS

 • Orientació individualitzada per a l'elaboració de plans de viabilitat.
 • Impartició d'accions formatives per al suport i foment de la iniciativa emprenedora.
 • Assessorament i ajuda en la gestió de tràmits per a la posada en marxa de negocis.
 • Convenis amb entitats bancàries per al finançament de projectes.
 • Informació sobre ajudes i subvencions de què poden ser beneficiaris.

3. SERVICIS AL SECTOR COMERCIAL

Va dissenyar i execució de campanyes de promoció del comerç local. Realització d'accions formatives per a la millora i la innovació comercial. Negociació amb entitats privades perquè els comerços puguen oferir un servici i atenció de qualitat als seus clients. Convenis amb entitats bancàries per al finançament de projectes. Acords amb associacions comercials per a enfortir la relació publico-privada.

4. SERVICIS AL CIUTADÀ

 • Intermediació en el mercat de treball.
 • Orientació personalitzada en la busca d'ocupació.
 • Informació actualitzada d'ofertes d'ocupació, formació i pràctiques en empresa.
 • Planificació i desenrotllament d'accions formatives que afavorixen la qualificació professional i augmenten l'ocupabilitat dels ciutadans.

 

VIDA TOT L'ANY: Torrent compta amb una considerable població durant tot l'any. Gent oberta a la modernitat però amb gran sensibilitat per a les tradicions.

Un emplaçament privilegiat a 5 minuts de la ciutat de València o a 10 minuts de l'Aeroport. Una gran ciutat a l'abast de tots

CIUTAT DE REFERÈNCIA: Centralitza els servicis de Sanitat, Ocupació, Hisenda i Justícia de 17 municipis, que es troben a menys de 30 minuts, la qual cosa comprén una població de més d'1.700.000 habitants, amb un flux diari de més de 3.000 persones que acudixen a Torrent per a usar estos servicis, realitzar gestions o compres.

A més, compta amb un nou Campus Universitari, la població d'estudiants del qual supera el miler i va en augment cada any, molts d'ells convertint-se en residents.

QUALITAT DE VIDA: Racons plens d'encant que permeten disfrutar de la naturalesa i desconnectar de la Turina diària. Paratge Natural com el de Sierra Perenxisa, Espai Natural El Vedat, Barranco de Torrent, de "l'Horteta" i del "Gils i de les Canyes", El Clot del Bailón, Presa de Gallec i del Manyet, El Xorro... Àmplia xarxa de sendes de gran valor històric i mediambiental, idònies per a excursionistes o per a qualsevol que vullga passar un dia en contacte amb la naturalesa.

També podem trobar àrees recreatives com "la Canyada del Conill" i "la Marxadella", les quals estan dotades de zona de picnic, barbacoa o refugi per a acampada; àrees d'esplai com "el Balcó", "la Canyada del Llop" i "la Muntanya de Cabrera", que permeten relaxar i aprofitar la naturalesa per a millorar la nostra qualitat de vida.

No podem oblidar que Torrent compta amb més de 1500 futbolistes de totes les categories. Dotats amb més de 140.000 metres d'instal·lacions esportives, no podem oblidar el tenis com a esport destacable. En esta ciutat es va forjar la medallista olímpica Anabel Medina.

CLIMA: Gràcies al seu clima mediterrani, disfrutem d'hiverns suaus i càlids estius, factor important perquè el consum local estiga sempre actiu.

A més, Torrent és el tradicional lloc d'estiueig per als habitants de València, ja que en el Vedat s'han construït nombroses urbanitzacions, incrementant al seu torn el consum del municipi.

MIRANT LES PERSONES: Torrent disposa d'uns quants edificis dedicats exclusivament a un col·lectiu particular, dissenyats, construïts i/o renovats en els últims 5 anys per a oferir atenció especialitzada a cada col·lectiu, amb sales de formació, orientació laboral i familiar, espais per a conferències.

Per a la JOVENTUT comptem amb l'Espai Jove (1.000 m2); dedicat a la DONA la Casa de la Dóna (1.700 m2) i per als MAJORS els centres Mare de Déu de l'Oliverar, Bellido i Sant Enric (2.000 m2 en total).

La ciutat disposa de més de 20 punts wifi distribuïts al llarg del municipi, més d'1.000m2 de pàrquing subterrani, més de 400 voreres accessibles, amb més de 200 associacions, espais culturals i programació escènica a què acudixen persones de tota la província.

FESTES TRADICIONALS: Un altre aspecte a destacar és la varietat de festes que, sent semblants a què se celebren a València i contornada, destacar algunes típicament torrentines com Porrat de Sant Antoni Abad(16-17 de gener), Sant Blai (3 de febrer), l'entrà de la flor (1 de febrer) o les festes patronals d'Abdón i Senen i els moros i cristians.

→ Per a més informació adjuntem arxiu on s'explica cada festa en particular:

https://datos.portaldelcomerciante.com/userfiles/43/1272/file/Festes.pdf

Destacables són també les festes estiuenques de les barriades de Torrent, que ajuden a incrementar les vendes en els comerços i amenitzen les càlides nits d'estiu.